Mənəviyyat

Bir daha molla, “Yasin”…və kəbin haqqında
Buna qarşı olanlar İslamın düşmənləridir 
Əvvəlcə onu deyim ki, dini mövzuda nəsə yazmaq çox çətin və çox məsuliyyətli bir işdir. Bu barədə nəinki sıravi jurnalist və ya peşəkar publisist savadı, heç orta və ali dini savad da hər zaman yetərli olmur. Nahaq yerə İslam dünyasında dini təhsilin ən yetkin müddətini 35-40 ilə bərabər tutmamışlar ki…
Dini icmalar üçün hüquqi yardım mərkəzi
İcma nümayəndələrinin hüquqi bilik səviyyəsi aşağıdır 

Dünən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi rəhbərliyinin Bakıda fəaliyyət göstərən islam dini icmalarının nümayəndələri ilə görüşü keçirilib. Görüşdə 100-ə yaxın dini icma nümayəndəsi iştirak edib. 
Ailə də bir qaladır
Ailə təməlçiliyi fərdin və dövlətin təməl prinsipidir 
Keçmə bizdə bəzilərinin dəmdəməkiliyindən! Guya ki, evlənmədən birgəyaşayış tərəflərin yüksək intellekt, mədəniyyət və müasirlik əlamətidir. Belə fərdlər bir müddət birlikdə (təbii ki, ər-arvad kimi) yaşadıqdan sonra münasib bilərlərsə, evlənmək qərarını verirlər.
 
Gəlin elə azad olaq ki…
Bizə sevgi gətirsin, sevdiklərimizi almasın 
Uzun müddət idi ki, bu suallar məni rahat buraxmırdı: “Niyə Qərb əri, qardaşı, atası ilə çiyin-çiyinə döyüşən, bununla da əsl qadın azadlığının tərənnümçüsü olan Şərq qadınını azadlıq inqilabına səsləyir? Məgər biz azad deyilik?
 
Dini etiqad azadlığı, yoxsa ideoloji təxribatlar?
Parlament dini missionerlərə diqqətini artırmalıdır 
Milli Məclisdə “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanuna əlavə və düzəlişlər etmək fikrindədirlər. Millət vəkilləri bu qanunun bəzi müddəalarına məhdudiyyətlər qoyulması üzərində düşünürlər. Demokratik dövlət quruculuğu prosesində bu addımın mənasını anlamaq gərəkdir.
Məhəmməd peeyğəmbərin həyatı
Allahın Elçisi söylədi: “İlahi! Sən onların vəziyyətini görür və gücsüz olduqlarını bilirsən. Mənim də onlara veriləsi heç nəyim yoxdur.
[Bu, müsəlmanlar arasında aclığın baş qaldırmasından xəbər verir – tərc.] Yəhudilərin bol ərzağı və yağı olan ən zəngin qalasını ələ keçirmələrində onlara yardım et!” Bəni Səhldən olan insanlar yürüşə çıxdılar və Allah-Təala onlara Xeybərdə ərzaqla və yağla bol əs-Səb bin Müazın ən zəngin qalasını ələ keçirməkdə yardım etdi”.